سقف عرشه فولادی بازدید: 3222
خرید قالب وافل بازدید: 1761
 
با توجه به افزایش استفاده از سقف های وافل در سطح کشورمان، مطالعه صحیح نقشه های سازه، امری مهم و حیاتی برای پیمانکاران و ناظران سازه می‌باشد، عدم درک درست از نقشه های سقف وافل و اجرای اشتباه آن بخصوص در پروژه های با دهانه های بلند خسارات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت. در این مقاله به صورت مفصل در مورد روند مطالعه نقشه های سقف وافل توضیح خواهد داده شد.

الف-نقشه های سقف وافل یک طرفه

سقف وافل یک طرفه عملکردی مشابه با تیرچه و بلوک دارد از اینرو اکثر طراحان سازه نقشه هایی مشابه با سقف تیرچه و بلوک در پلان تیر ریزی ارائه می‌دهند (تصویر1).


تصویر1-پلان تیر ریزی سقف وافل یک طرفه (مشابه سقف تیرچه و بلوک)

در پلان فوق جهت تیرچه ها در جهت x و y میباشد،همچنین با نمایش خط چین محل تای بیم ها نمایش داده شده است، این پلان دقیقا طرحی مشابه با تیرچه بلوک را دارد، در سقف وافل یک طرفه محل تای بیم ها با قالب درپوش وافل بسته میشود، بنابراین پلان تیر ریزی فوق میبایست با قالب چینی دقیق وافل نمایش داده شود تا طرح به درستی اجرا گردد، اکثر نقشه های سازه فاقد پلان قالب چینی وافل یک طرفه میباشند، در تصویر 2، پلان قالب چینی وافل یک طرفه برای پروژه مذکور نمایش داده شده است.


تصویر2-پلان تیر ریزی و قالب چینی پروژه با سقف وافل یک طرفه
 
اکثر قالب های وافل یک طرفه موجود در بازار با سه تیپ قالب ارائه میگردند، هرچند ممکن است شرکت های دیگری قالب های با تیپ های مختلفی تولید کنند اما در این مقاله به قالب های وافل یک طرفه مجموعه آبا اشاره میکنیم.
قالب های وافل یک طرفه به سه دسته تقسیم میشوند، قالب های میانی (عموما به اندازه 50 سانتی متر)، قالب های فیلر (به اندازه 10 سانتی متر) و قالب های درپوش (به اندازه 15 سانتی متر) در تصویر 3 سه تیپ مختلف قالب وافل نمایش داده شده است.


تصویر3-نمایش قالب های وافل یک طرفه

در پروژه مذکور با دقت در نقشه های وافل چینی سقف، تعداد قالب میانی، تعداد قالب درپوش و تعداد قالب فیلر براحتی قابل محاسبه است و پیمانکار سقف وافل میبایست مطابق با این نقشه اقدام به وافل چینی نماید.
بعد از مرحله وافل چینی نیاز است تا با مطالعه دقیق نقشه، آرماتور بندی سقف وافل صورت گیرد، دیتایل آرماتور سقف وافل در نقشه های وافل یک طرفه به صورت عموم مطابق با یک جدول میباشد. که بسته به دهانه و کاربری پروژه میزان آرماتور مورد استفاده تغییر خواهد کرد.


تصویر4-جزییات کلی آرماتور بندی و مشخصات هندسی سقف وافل یک طرفه

تصویر5-جدول محاسباتی آرماتور سقف وافل یک طرفه

هرچند استفاده از این جدول ها برای کارهای معمولی با سقف مسکونی مناسب است، اما اکیدا توصیه میکنیم طراحان سازه با استفاده از نرم افزارهای محاسباتی، سقف وافل یک طرفه را طرح و آرماتور گذاری مناسب را انجام دهند.
 

ب-نقشه های سقف وافل دو طرفه

سقف وافل دو طرفه عملکردی مشابه دال های دو طرفه دارد و پخش بار در هر دو جهت صورت میگیرد، اصولا نقشه های سازه با سقف وافل دو طرفه دارای پلان های تیر ریزی، پلان قالب چینی، پلان آرماتور تقویتی طولی شبکه بالا و پایین و پلان آرماتور برشی سقف میباشد. در ادامه به بررسی نقشه های سازه یک پروژه با سقف وافل دو طرفه میپردازیم.
در اولین مرحله بررسی پلان تیر ریزی میباشد که دقیقا مطابق با نقشه های سازه با سقف تیر و دال این پلان نمایش داده میشود (تصویر6).


تصویر6-پلان تیر ریزی سقف وافل دو طرفه
 
پس از مطالعه تیرها و جزییات آن ، نقشه های وافل چینی ارائه شده است. در نقشه وافل چینی دقت به نواحی توپر حائز اهمیت است زیرا در دال های مشبک به علت حذف بتن در قسمت میانی، ظرفیت برشی سقف پایین میباشد بنابراین نیاز است تا در نواحی که برش سقف زیاد میباشد، بلوک وافل حذف و دال توپر اجرا گردد. در تصویر 7 پلان وافل چینی پروژه نمایش داده شده است.


تصویر7-پلان چینش قالب وافل دو طرفه

همانطور که در تصویر مشخص است در یک سری از نواحی قالب های وافل حذف شده است، حتما در اجرا هم مطابق با این نقشه وافل چینی انجام گیرد. و در صورتی که این نقشه در آلبوم نقشه های سازه موجود نبود نیاز است تا دستگاه نظارت از مشاور پروژه نقشه وافل چینی را طلب نماید.
پس از چینش قالب های وافل آرماتور بندی سقف وافل حائز اهمیت است، در این مرحله بسته به تیپ سقف وافل جزییات کلی آرماتور بندی سقف وافل ارائه میگردد. و بعد از آن آرماتور تقویتی شبکه پایین (ریب ها) و شبکه بالا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در تصویر 8 جزییات آرماتور بندی تیپ طبقات این پروژه برای سقف وافل ارائه شده است.


تصویر8-جزییات سقف وافل تیپ طبقات با آرماتور بندی آن

همچنین در نقشه های سازه میبایست، پلان آرماتور تقویتی نیز ارائه گردد در تصاویر زیر پلان آرماتور تقویتی طولی پروژه ارائه شده است.


تصویر9-جزییات آرماتور تقویتی طولی سقف وافل دو طرفه
 
در نقشه های سازه با سقف وافل، اصولا آرماتورهای برشی سقف در حالاتی که تیری به ستون وصل نیست میبایت اجرا گردند، یا آرماتور های دوخت دیوار برشی، در تصویر زیر جزییات کلاهک برشی در پلان و مشخصات آن نمایش داده شده است.
تصویر10-جزییات کلاه برشی در سقف وافل
 
 
بازدید: 316تاریخ انتشار : 1401/12/14
    سقف وافل