اجرای سازه 

شرکت آرسام بنا آپادانا (آبا)  با هدف صنعتی سازی ساختمان اقدام به تولید قالب سقف وافل نمود و دارای گواهی نامه ثبت صنعتی قالب وافل می‌باشد؛شرکت آبا در جهت ضمانت اجرایی, خود را ملزم به کار گیری پرسنل مجرب با بیش از 1000متر مربع  پروژ اجرایی مرتبط با سقف وافل نموده است.
از آنجا که شرکت آبا, شرکت تخصصی در ارتباط با اجرای سقف وافل می‌باشد و تهیه قالب وافل از شرکت آبا امکان پذیر بوده و در این صورت خدمات خرید قالب و اجرای سقف از سوی شرکت آبا ارائه خواهد شد. این شرکت با طراحی و اجرای بیش از 300,000 متر مربع پروژه سقف وافل آمادگی خود را جهت همکاری با اشخاص وشرکت های خصوصی و دولتی اعلام می‌دارد.

شرکت آبا آمادگی خود را برای ارائه خدمات سازه با بهترین و بالاترین کیفیت اعلام می‌دارد.

 اجرای سقف وافل آبا