سقف عرشه فولادی بازدید: 2677

مقایسه ی سقف یوبوت با سایر سقف ها

سیستم هایی که برای ایجاد سقف باربر استفاده می شوند بسته به نوع عملکرد سازه ای ، تکنیک های اجرا و مصالح مصرفی به دسته های مختلفی تقسیم می شوند سیستم های پرکاربرد در کشور ایران عبارتند از : سقف تیرچه بلوک ، سقف عرشه فولادی ، سقف پیش تنیده ، سقف تیرچه فلزی ، سقف دال تیر و سقف های بتنی دال وافل و دال مجوف .
سقف های بتن مسلح از لحاظ هزینه بسیار اقتصادی تر از سقف های پروفیل های فلزی می باشند .
در این مقاله قصد داریم سیستم سقف یوبوت را با دیگر سیستم های سقف مقایسه کنیم .
اجرای سقف یوبوت

تصویر 1- اجرای سقف یوبوت

مقایسه با سقف تیرچه بلوک

 1. حداکثر اندازه ی دهانه در سقف های تیرچه بلوک 8 متر و با ضخامت 35 سانتی متر که آن هم با تیرچه دوبل امکان پذیر بوده و در دهانه های بالای 9 متر قابل اجرا نبوده در حالی که در سقف های یوبوت تا دهانه ی 11 متری و با ضخامت 30 سانتی متری قابل اجرا است علاوه بر این با افزایش ضخامت سقف امکان اجرای دهانه های 18 متری و حتی بیشتر از آن امکان پذیر است .
 2. سیستم دال یوبوت به دلیل وجود دو لایه بتن و همچنین عملکرد دو طرفه ای که دارد نسبت به سقف تیرچه بلوک از ارتعاشات کمتری برخوردار است و برای کاربری های مختلف عملکرد بهتری دارد .
 3. در زمینه ی انتقال صوت و حرارت و عایق بندی به دلیل وجود دو لایه بتن و وجود فضای خالی این دو لایه ، عملکرد بهتری نسبت به سقف تیرچه بلوک دارد و به نوعی عایق بندی مناسب تری داراست .
 4. سقف های یوبوت به سهولت توسط پیمانکاران آرماتور بندی و قالب بندی می شوند و مانند سقف های تیرچه بلوک نیاز به نیروهای خاص و تجهیزات ویژه ندارند .
 5. هزینه های اجرا در سقف تیرچه بلوک به خصوص در دهانه های بلند به دلیل استفاده از تیرچه دوبل و اجرای تیر آویز به مراتب بیشتر از سقف یوبوت است پس روش سیستم یوبوت به مراتب به صرفه تر و اقتصادی تر است .
 اجرای سقف تیرچه بلوک
 
تصویر 2- اجرای سقف تیرچه بلوک
 

مقایسه با سقف تیر دال

 1. سقف یوبوت به دلیل سبک بودن در مقایسه با دال های توپر امکان اجرای دهانه های بلند بدون تیر را دارد اما اجرای دهانه ی بلند درسقف های تیر دال مستلزم اجرای تیر آویز در فواصل نزدیک به هم است که نیاز به اجرای سقف کاذب را به وجود می آورد .
 2. به دلیل ضخامت بیشتر سقف یوبوت از ارتعاشات کمتری نسبت به دال های توپر برخوردار است .
 3. سقف یوبوت به دلیل دولایه بون و فضای خالی بین انها در برابر صدا و حرارت عایق بندی بهتری دارد در حالی که در مورد سقف تیردال این مسئله صدق نمیکند .
 4. سقف های تیر دال به دلیل استفاده از تیر آویز و هزینه های مربوط به سقف کاذب از هزینه های اجرایی بیشتری نسبت به سقف یوبوت برخوردار است .

مقایسه با سقف تیرچه فلزی

 1. ارتعاشات کمتر در سقف یوبوت به دلیل عملکرد دو طرفه و دو لایه بتن در مقایسه با سقف تیرچه فلزی
 2. انتقال صوت و حرارت در سقف یوبوت به دلیل وجود دولایه بتن ، حداقل میزان است در حالی که در سقف تیرچه فلزی عایق بندی کمتری دارد .
 3. از نظر اقتصادی به دلیل هزینه های بالای تیرچه های فلزی ، اجرای سقف یوبوت و سقف تیرچه فلزی هزینه های مشابهی دارند .

مقایسه با سقف عرشه فولادی

 1. حداکثر اندازه ی دهانه در سقف یوبوت 18 متر و در سقف عرشه فولادی نهایتا تا 10 متر دهانه قابل اجراست .
 2. از نظر اقتصادی به دلیل اینکه سقف عرشه فولادی در هر اندازه ی دهانه ای نیاز به اجرای سقف کاذب دارد و فقط بر روی اسکلت فلزی قابل اجرا بوده هزینه های اجرایی آن بسیار بیشتر از سقف یوبوت است .
 3. عملکرد سقف عرشه فولادی در برابر انتقال صدا و حرارت همانند روش های قبلی بوده و سقف یوبوت در این مورد عملکرد بهتری دارد .
 4. در مورد ارتعاشات نیز سقف یوبوت از ارتعاشات کمتری نسبت به سقف عرشه فولادی برخوردار است .
اجرای سقف عرشه فولادی

تصویر 3 – اجرای سقف عرشه فولادی

مقایسه با سقف بتنی پیش تنیده

 1. برخلاف مقایسه های قبلی در این نوع سقف همانند سقف یوبوت امکان اجرای دهانه ی بلند وجود دارد .
 2. در اجرای سقف های بتنی پیش تنیده نیاز به گروه و اکیپ تخصصی و ویژه است در حالی که سقف یوبوت به راحتی توسط پیمانکاران قالب بندی و بتن ریزی می شوند .
 3. سقف های یوبوت به علت ضخامت بالاتر به راحتی می توانند خیز و ارتعاش کمتری را بدون افزایش بتن مصرفی و سنگین کردن سقف ، نسبت به سقف های پیش تنیده کنترل کنند .
 4. انتقال صوت و حرارت در سقف یوبوت به دلیل وجود دولایه بتن ، حداقل میزان است در حالی که در سقف بتنی پیش تنیده عایق بندی کمتری دارد .
 5. از نظر اقتصادی هزینه ی اجرای سقف پیش تنیده به علت هزینه ی بالای کابل های مصرفی و دستمزد اجرا از هزینه ی اجرا سقف یوبوت بیشتر است .

مقایسه با سقف وافل

 1. سقف های وافل به دلیل وجود حفره های خالی در زیر سقف نیاز به اجرای سقف کاذب دارد در حالی که در سقف یوبوت چنین ضرورتی وجود ندارد .
 2. سقف وافل به دلیل یک لایه بودن مقاومت کمتری در برابر انتقال صوت و حرارت دارد .
 3. سقف وافل از نظر عملکرد سازه ای و قابلیت اجرا در دهانه های بلند شبیه به سقف یوبوت است .
 4. از نظر اقتصادی سقف وافل به دلیل اجرای سقف کاذب هزینه ی تمام شده ی بیشتری نسبت به سقف یوبوت دارد .
جدول مقایسه سقف سقف یوبوت با سایر سقف ها

تصویر 4 – جدول مقایسه ی سقف یوبوت با سایر سقف ها
 
  
بازدید: 1520تاریخ انتشار : 1399/11/16
  سقف وافل