قالب وافل یک طرفه یکی از سیستم‌های سقف وافل و ابزاری برای اجرای سقف‌های بتنی است. این قالب نیز همانند قالب های دوطرفه به طور موقت در اسکلت ساختمان قرار می‌گیرند و بعد از بتن‌ ریزی از سقف جدا می‌شود. در این روش فشار و انتقال بار در یک راستا منتقل می‌شود. این روش مکانیزمی شبیه به سیستم‌های تیرچه بلوک دارند. در سیستم قالب یک طرفه به جای استفاده از بلوک‌های ناکارآمد، دائمی و سنگین از قالب‌های پلیمری سبک و و قابل استخراج مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

چون در سقف وافل یک طرفه تیر های میانی حذف نمیشود سقف بر روی تیر قرار می گیرد میلگرد گذاری در یک جهت است. سقف وافل یک طرفه دو تکیه گاه  ستونی دارد که بار را از سقف به این دو ستون منتقل می کند و به دلیل خم شدن در فاصله کوتاه تری تامین میشود. به همین دلیل در سازه های بزرگ تر بهتر است که از سقف وافل دو طرفه استفاده شود. سقف وافل یک طرفه عموما برای انواع سوله ها ، کتابخانه ، امفی تئاتر و … کاربرد دارد. سقف وافل یک طرفه عموما برای سازه های فولادی نیز کاربرد دارد ولی دیتیل اجرایی خاصی دارد.

قالب وافل یک طرفه

قالب ابعاد واحد رنگ  قیمت فروش
آکس 60 ارتفاع 25
(قفل دار)

مترمربع   
 
  قالب یک طرفه مشکی 
   قالب یک طرفه سفید
610/000
800/000
آکس 60 ارتفاع 30
(قفل دار)
 
مترمربع     قالب وافل یک طرفه مشکی
قالب وافل یک طرفه سفید
590/000
830/000
قالب درپوش ارتفاع 25
(تکی یا مازاد بر سفارش)
 
عدد قالب وافل یک طرفه مشکی 
قالب وافل یک طرفه سفید
80/000
110/000
قالب فیلر ارتفاع 25
(تکی یا مازاد بر سفارش)
 
عدد قالب وافل یک طرفه مشکی 
قالب وافل یک طرفه سفید
60/000
75/000
قالب درپوش ارتفاع 30
(تکی یا مازاد بر سفارش)
 
عدد قالب وافل یک طرفه مشکی 
قالب وافل یک طرفه سفید
90/000
120/000
قالب فیلر ارتفاع 30
(تکی یا مازاد بر سفارش)
 
عدد قالب وافل یک طرفه مشکی 
قالب وافل یک طرفه سفید
70/000
85/000
آکس 60 و 70 ارتفاع 25 
(ساده و بدون پیچ و مهره)
 
مترمربع قالب وافل یک طرفه مشکی 730/000