اجرای سقف یوبوت

سقف یوبوت به صورت قالب بندی و بتن ریزی در محل پروژه قابل اجرا می باشد و مشابه سقف دال از نوع درجاریز می‌باشد ؛ سقف های یوبوت از سقفهای مجوف می باشند که با استفاده از این سقف می توان سازه هایی با دهانه های بلند را به راحتی اجرا نمود. در اجرای سقف های یوبوت از  قالبهای مکعبی شکل بهره گرفته می شود. مراحل اجرای سقف یوبوت به شرح زیر می باشد.

1)قالب بندی سقف

در اولین مرحله اجرای سقف یوبوت از روش مرسوم انواع سقف قالب بندی می‌باشد که ابزار مورد نیاز مشابه ابزاراجرای دال تخت می باشد و از جک- اسکافلد- پلای‌وود- قالب چوبی یا فلزی می‌توان استفاده نمود .

2)شبکه آرماتور پایینی

بعد از زیرسازی سقف و بستن قالب زیرین مرحله قرار دادن شبکه میلگرد پایین دال و تیر های سقف می باشد؛ در این مرحله میلگرد های تحتانی در کف دال و بر روی قالب های زیرین بصورت یک شبکه سراسری متعامد مطابق نقشه های سازه و همچنین شبکه تحتانی بوسیله اسپیسر بر کف دال قرار می گیرند ، شبکه آرماتور پایین طبق نقشه های اجرایی باید به گونه ای بسته شود که حداقل یک میلگرد در بین قالب های U-Boot قرار گیرد. به طور معمول فاصله مناسب شبکه میلگردها ۲۰ سانتیمتر است. 

3) چیدمان قالب های یوبوت 

در مرحله بعد قالب های پلاستیکی یوبوت  بر اساس نقشه اجرایی در فاصله‌ ای مناسب که توسط بست های تعبیه شده بر روی قالب تنظیم شده‌اند ، بر روی میلگرد ها ی شبکه تحتانی قرار داده می شوند در این مرحله توجه به حفظ قالب ها نکته ای حائز اهمیت میباشد زیرا رفت و آمد و اجرای مراحل بعد، نباید موجب صدمه آسیب به قالب ها شوند  و در صورت آسیب حتما قالب باید تعویض گردد.
قالب سقف یوبوت با استفاده از گیره های جانبی به هم متصل می شوند تا مانع از حرکت جانبی قالب ها شود. پایه های مخروطی شکل این قطعات باعث ایجاد فاصله شده و امکان بتن ریزی و ساخت لایه پایینی دال را فراهم می کند.

چیدمان قالب یوبوت

4) شبکه آرماتور بالایی

پس از تکمیل مرحله جایگذاری قالب‌های یوبوت مرحله بعد آرماتور‌بندی سقف میباشد. ارماتور بندی سقف‌ یوبوت شبیه به دیگر سقف ها می باشد ابتدا اجرای آرماتور های اصلی و سپس آرماتور تقویتی در دو جهت متعامد بر روی قالب های یوبوت بسته میشوند باید توجه داشت طبق طراحی مهندس سازه در قسمت هایی از سقف که لازم است آرماتورهای برشی در بین قالب ها قرار گیرند.

اجرای سقف یوبوت

5) بتن ریزی سقف 

پس از تکمیل آرماتور‌بندی سقف می‌توان با توجه به دستورالعمل ها و دستور کارهای اجرایی نسبت به بتن‌ریزی سقف یوبوت اقدام نمود بتن ریزی این نسل از سقف های مجوف بدلیل جلوگیری از قالب های پلاستیکی سقف در دو مرحله صورت میگیرد در مرحله اول بتن ریزی برای ثابت ماندن قالب ها به اندازه ارتفاع پایه ها بتن ریخته و با انجام عمل ویبره،بتن تمام سطح زیر را پر نماید این مرحله از بتن ریزی تا زمانی بتن شروع به گرفتن کند و مقطع سرد بوجود نیاورد ادامه می یابد ، مرحله دوم بتن ریزی برای پوشش کامل قالب های سقف تا ضخامت در نظر گرفته شده در نقشه های اجرایی بر روی لایه اول انجام می‌شود.در انتها سطح بتن با استفاده از ابزار های سنتی تسطیح می شود و کف ، بالا و تمام گوشه های دال دارای سطحی صاف خواهند بود. شبکه بتن مسلح  پس از خاتمه این مرحله به طور کامل تشکیل می شود.

اجرای سقف یوبوت

6) باز کردن قالب های کف

پس از گیرش بتن در زمان تعیین شده در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان قالب های زیر دال جمع شده و به طبقه ی دیگر منتقل می شود. زمان باز کردن قالب‌ها بستگی به طول دهانه، عیار بتن، دمای هوا و افزودنی‌‌های مورد استفاده در بتن داشته و از ۷ روز الی ۱۴ روز متغیر است. البته باید پس از گذشت این زمان، تعدادی چهار پایه و جک نگهبان با نظر دستگاه نظارت تا ۲۸ روز زیر سقف بماند تا سقف دچار ترک خوردگی و خیز ناگهانی بدلیل عدم استقامت بتن و بستن چهار پایه و جک‌های سقف بالا، روی سقف پایین نشود.زمان باز کردن قالب سقف با توجه به جدول زیر تایین می‌شود

حداقل زمان لازم برای قالب برداری