مجتمع پزشکی بانه / پروژه ها

 پروژه مجتمع پزشکی واقع در بانه،با اسکلت بتنی و دارای 2500 متر مربع زیر بنا و دهانه ی 11 متری 
در پروژه مذکور از قالب 80x80 با ارتفاع 28 استفاده شده است.

جدول مشخصات فنی مجتمع پزشکی بانه

 

گالری تصاویر مجتمع پزشکی بانه