مسکونی _ سنندج / پروژه ها

  پروژه مسکونی واقع در استان سنندج،با اسکلت بتنی و دارای 1200 متر مربع زیر بنا و دهانه ی 10 متری 
در پروژه مذکور از قالب 80x80 با ارتفاع 28 استفاده شده است.

جدول مشخصات فنی مسکونی _ سنندج

 

گالری تصاویر مسکونی _ سنندج