تجاری مسکونی بانه / پروژه ها

 پروژه تجاری-مسکونی واقع در شهربانه،با اسکلت بتنی و دارای 516 متر مربع زیر بنا
در پروژه مذکور از قالب8080x با ارتفاع 28 استفاده شده است.

جدول مشخصات فنی تجاری مسکونی بانه

 

گالری تصاویر تجاری مسکونی بانه