چیدمان قالب وافل 

معرفی شرکت آبا

صنعت ساخت و ساز با توجه به پیشرفت دانش بشری، همواره دستخوش تغییرات و صنعتی سازی بوده است؛با توجه به نیازهای امروز داخل و خارج کشور، شرکت آبا، با داشتن تیم تخصصی از مهندسان و دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز ایجاد یک تیم منسجم و فنی را در دستور کار خود قرار داده است. 
توان اصلی شرکت در امر طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی می‌باشد، همچنین واحد تحقیقات و تولید شرکت اقدام به تولید قطعات مهندسی نموده است.همچنین هدف این مجموعه ایجاد ساز و کاری جهت بهبود کارکنان و بهره برداران،افزایش سرعت اجرا،کاهش هزینه های ساخت،بهبود عملکرد لرزه ای سازه ها و کاهش پیامد های زیست محیطی می‌باشد.