سقف کوبیاکس بازدید: 1436
خرید قالب وافل بازدید: 1393

نکاتی درمورد مرحله ی قالب برداری سقف وافل

مرحله ی قالب برداری آخرین مرحله و یکی از مراحل حساس در اجرای سقف وافل است که نیازمند دقت و تبحر زیادی است و باید در انجام آن نکاتی را درنظر داشت . در این مقاله قصد داریم به بررسی دقیق این نکات بپردازیم .
به طور کلی می توان گفت تا زمانی که بتن به مقاومت هفتاد درصدی نرسد نمیتوان قالب برداری را انجام داد علاوه براین ، این مسئله فقط در رابطه با برداشت قالب ها صدق میکند و در مورد برداشتن پایه های اطمینان حتما باید بتن به مقاومت 28 روزه ی مورد نظر رسیده باشد .
برای اینکه خسارتی رخ ندهد و بارهای ناگهانی به سقف وارد نشود لازم است قالب برداری به صورت مرحله ای و گام به گام و بدون اعمال نیروها و ضربه های جانبی انجام گیرد .

چیدمان و قالب برداری قالب ها

به دلیل اینکه چیدمان قالب ها با یک دیگر متفاوت است زمان قالب برداری آنها نیز از یک دیگر مجزا هستند برخی قالب ها به صورت قائم تعبیه می شوند که برای برداشتن آنها نیاز به چند ساعت زمان است که این زمان در دماهای مختلف متفاوت هستند . قالب ها می توانند به صورت زیرین هم تعبیه شوند که در دماهای متفاوت باز زمان قالب برداری آنها متفاوت است و معمولا به چند روز زمان نیاز دارند این قالب ها در واقع دال هستند.
تیرها نیز در قالب ها می توانند به صورت زیرین جایگذاری شوند که زمان های متفاوتی در دماهای مختلف برای قالب برداری نیاز دارند هرچه دما بیشتر باشد مدت زمان کمتری برای قالب برداری نیاز دارند
اطلاعات مربوط به قالب برداری به اختصار در جدول زیر نمایش داده شده است .
 
جدول حداقل زمان لازم برای قالب برداری
 

تصویر 1-جدول حداقل زمان لازم برای قالب برداری

در قالب های قائم تمامی فشارهای وارد شده به قالب ها فشارهای جانبی هستند و فشار قائم وجود ندارد به همین علت زمان باز شدن قالب ها زودتر از موارد دیگر است . در مقایسه قالب تیر و دال نیز علت اینکه تیر ها مدت زمان بیشتری برای باز شدن نیاز دارند وزن بیشتر آنها در مقایسه با دال است .
در عملیات قالب برداری قالب ها بایدبا احتیاط و از هر چهارطرف بیرون کشیده شوند و همچنین برای جداسازی قالب ها از سقف هرگز از وسایل نوک تیز استفاده نشود چراکه احتمال شکستگی قالب ها وجود دارد. اگر قالب ها به درستی خارج شوند امکان استفاده ی مجدد انها وجود دارد.
 
قالب برداری سقف وافل

تصویر 2 – قالب برداری سقف وافل 
بازدید: 1716تاریخ انتشار : 1399/10/10
    سقف وافل