تولید قالب وافل بازدید: 1214

قیمت سقف وافل

سیستم وافل به عنوان یکی از سیستم های جدید ساختمانی در ایران می باشد که با توجه به مزایای اقتصادی و فنی آن مورد استفاده کارفرمایان و پیمانکاران قرار گرفته است. به طور کلی دسته بندی عوامل موثر بر قیمت سقف وافل را می‌توان دردو معیار کلی تقسیم بندی کرد که هر کدام از آنها دارای شاخص هایی می باشد که می تواند در انتخاب نوع سقف موثر باشد.

  • فنی  

  • اقتصادی

1) فنی

  • پلان معماری

سقف وافل به گونه ای طراحی شده است که با حذف ستون های اضافی و مزاحم می توان پلان نامنظمی ارائه کرد. سقف وافل نیاز معمار به دهانه بلند و وسیع در پروژه را براورده می‌کند و باعث افزیش پارکینک در نتیجه تعداد سقف بیشتر خواهد شد و این ویژگی به خصوص در طراحی مکان های تجاری، اداری، فروشگاه ها و…،می‌تواند کاربرد داشته باشد.از طرفی ظاهر سقف وافل نیز بدلیل ایجاد حفره های بتنی نمایان و زیبا مورد توجه معماران قرار گرفته است، که این شبکه های حفره ای ایجاد شده در سقف وافل امکان عبور تاسیسات را فراهم می‌کند که این امر باعث کاهش ضخامت کفسازی و افزایش ارتفاع مفید طبقه خواهد بود.

 پلان سقف وافل

2) اقتصادی

  • میلگرد و بتن مصرفی

در نتیجه کاهش ضخامت سقف و حذف بتن غیر سازه ای در قسمتی که سقف عملا در کشش است و حذف آرماتور های اودکا و منفی در سقف وافل و عدم نیاز به اجرای مش پایین باعث بهبود روند طراحی و مصرف بهینه آرماتور ها می‌شود ؛همچنین اجرای سقفی مسطح به همراه تیرها و تیرچه های درجا در سقف وافل از فولاد و بتن به مراتب کمتر از سیستم های مشابه (دال تخت، تیر دال، تیرچه بلوک و دال پس تنیده) استفاده خواهد شد. بدلیل استفاده کمتر بتن در هر متر مربع از سقف وافل و کاهش میلگرد مصرف شده در پروژه و عدم استفاده از سقف کاذب و نازک کاری بار مرده سقف کاهش میابد;دلایل ذکر شده ازمهمترین موضوعات درکاهش بارمالی پروژه ها می‌باشد که علاوه برکاهش خرید مصالح مصرفی سوخت و مواد اولیه نیز در پروژه کاهش پیدا می‌کند.

  •  تجدید پذیری قالب (خرید و کرایه قالب)

اجرای سقف وافل باعث حذف بلوک های ماندگار در سقف می‌شود که این کار مقرون به صرفه تر خواهد بود، به این صورت که تیرچه آماده نخواهیم داشت و هزینه ای بابت ساخت تیرچه نخواهد شد، و تمام هزینه ناشی از ساخت تیرچه به پروژه اصلی بر می گردد از سوی دیگر با استفاده از قالب های وافل آبا به علت غیر ماندگار بودن و استفاده مجدد در سقف های متوالی (بیش از ۵۰ سقف ) نیاز به هر بار خرید قالب نیست و بعد از به پایان رسیدن عمر مفید این قالب ها می توان آنها را بازیافت کرد که این امرموجب کاهش هزینه های اجرایی می‌شود.

  •  دستمزد ، سرعت و سهولت اجرا

سقف وافل برای زیرسازی نیاز به ابزار خاصی در مقایسه با سیستم های دال و دال مجوف ندارد و به علت استفاده از تنها چوب های ۵*۱۰ باعث کاهش بیش از ۷۰ درصد حجم چوب مصرفی در زیرسازی می‌شود. بتن ریزی سقف وافل در یک لایه صورت می‌پذیرد در حالی که دال های تخت توخالی به منظور عبور بتن در زیر قالب الزاما می‌بایست در دو مرحله بتن ریزی صورت گیرد که این مورد مستلزم پرداخت هزینه های جانبی می‌شود. بطور کلی سقف وافل نسبت به سیستم های مشابه سریع تر انجام می‌شود و این تسریع زمان در هزینه های تجهیز کارگاه و هزینه های مربوطه پروژه تاثیر گذار است

  •  نیروی تخصصی

از دیگر مسایل تاثیر گذار در قیمت و روش اجرای ساده اینست که با استفاده از هر نیرویی و با آموزش اولیه و وسایل قابل دسترس سقف قابل اجرا می‌باشد.

اجرای سقف وافل

بازدید: 9483تاریخ انتشار : 1399/07/02
    سقف وافل