تعریف دال

امروزه با توجه به کاربرد های مختلف ساختمان ها، سقف ها نیز به روش های متنوعی ساخته میشوند دال بتنی یا اسلب (concrete slab) امروزه از معمول‌ترین عنصر سازه‌ای در ساختمان‌ها می‌باشد. اسلب عنصر ساختاری ساده اما پر اهمیتی است که از آن برای ساخت سطوح تخت و پرکاربرد استفاده می‌شود. طبق تعریف مبحث 9 مقررات ملی ساختمان سیستم دال به مجموعه ای از قطعات صفحه ای با یا بدون تیر گفته میشود که تحت اثر بارهای عمود بر صفحه خود قرار میگیرند
حال برای درک بهتر موضوع به توضیح جامع تری از سیستم دال میپردازیم

دال ها اعضای سازه ای با ضخامت کم (10-50 cm) و طول و عرض زیاد می‌باشند که به همراه تیر و یا به تنهایی در کف ساختمان ها بکار برده میشوند ،وظیفه دال ها تحمل بار و فشار است که نیرو های وارده را به تیر ها،دیوار ها و نهایتا ستون ها انتقال می دهند که اینکار از طریق عملکرد خمشی دال صورت می گیرد،دال ها از نظر عملکرد سازه ای به 2 دسته ی دال یک طرفه و دال دو طرفه تقسیم میشوند

سقف دال بتنی

دال یک طرفه

یک نوع پوشش سقف بتن ارمه است که بین تیر ها یا تکیه گاه های دیگر قرار داده میشود و مانند یک تیر عریض عمل میکند یعنی در صورتی که دال فقط در یک راستا تکیه گاه داشته باشد و یا سختی تکیه گاه ها در یک راستا نسبت به راستای دیگر خیلی بیشتر باشد،گفته میشود عملکرد دال یک طرفه است
دال یک طرفه مانند یک تیر 2 سر ساده با خم شدن در یک راستا بار های وارده را به تکیه گاه ها منتقل میکند دال بتنی یک طرفه بار را در یک جهت انتقال میدهد

 زمانی دال یک طرفه کاربرد دارد که در پروژه قصد انتقال بار به جهت مشخص یا سازه ای با مقاومت بالا در برابر زلزله داشته باشیم .... در حالت کلی برای ساخت سقف پروژه‌های بسیار بزرگ صنعتی که متراژ بالایی دارند و هزینه بسیاری را می‌طلبند از دال بتنی یک طرفه استفاده می‌شود.

 دال دو طرفه

در دال های 2 طرفه تکیه گاه در هر 2 راستای متعامد وجود دارد،بنابراین دال های 2طرفه در هر 2 راستای خم شده بارهای وارده را به تکیه گاه انتقال می دهند.بنابراین هر یک از تکیه گاه ها بخشی از بار وارده را تحمل میکنند در دال  2طرفه نسبت طول به عرض دهانه برابر2 است

سقف وافل یک طرفه و دو طرفه

بطور کلی دسته بندی سقف وافل یک طرفه و دو طرفه به انتخاب نوع قالب مستطیلی و مربعی بستگی دارد

    قالب وافل یک طرفهقالب وافل دو طرفه

قالب های وافل یک طرفه

امروزه با توجه به بررسی نیازهای فنی و اقتصادی صنعت ساختمان سقف وافل یکطرفه به سقف های مورد استفاده در ساخت و ساز اضافه شده است. روش اجرای سقف وافل یک طرفه از روش های متداول می باشد و نیاز به ابزار جدید و هزینه های سنگین ندارد.دال وافل یک طرفه همانند دال یک طرفه عمل میکند و بار را در یک جهت انتقال می دهد و از هر چهار طرف تکیه گاه دارد. و به دلیل اینکه فشار و بار را در یک راستا انتقال می‌دهد وافل یکطرفه نامیده میشود.
در سقف وافل یک طرفه از فوم، یونولیت، بلوک سیمانی، سفالی و تیرچه آماده استفاده نمیشود و به عنوان جایگزین از قالب های پلاستیکی وافل از نوع مستطیلی استفاده میشود

قالب های وافل دو طرفه

سقف وافل دوطرفه به دلیل انتقال بار در دو جهت متعامد دو طرفه نامیده میشود در این نوع سقف از قالب های مربعی استفاده میشود و بار به تمام تیرهای پیرامون هر چشمه سقف انتقال می یابد (مثلا در چشمه های مربعی به ۴ تیر اطراف)سپس بتن ریزی بصورت یکپارچه صورت میگیرد
استفاده از سقف وافل یک طرفه یا دو طرفه به نحوه تیرریزی و چیدمان ستونهای ساختمان مورد بهره برداری بر اساس نقشه معماری بستگی دارد با توجه به ضوابط تامین پارکینگ ها و چیدمان فضاهای معماری مهندس سازه بر اساس طول دهانه و شکل پانل های سقف در پروژه وافل یکطرفه یا دوطرفه انتخاب می کند. وافل دوطرفه معمولا برای دهانه های بلند انتخاب می‌شود

قالب وافل آبا
قالب وافل دو طرفه آبا