استان  گلستان
نماینده  مهندس محمد حنیف نیا 
آدرس  گرگان - خیابان ولیعصر -عدالت 42 - روبه روی لادن 
اطلاعات تماس  09112757220