سقف تیرچه کرومیت

سقف تیرچه کرومیت
بازدید: 43

سقف کامپوزیت

سقف کامپوزیت
بازدید: 59

سقف تیرچه و بلوک

سقف تیرچه و بلوک
بازدید: 72

سقف وافل چیست؟

سقف وافل چیست؟
بازدید: 11

سقف عرشه فولادی

سقف عرشه فولادی
بازدید: 52


 سقف تیرچه کرومیت

نوعی از سقف تیرچه و بلوک که برای ساخت آن از تیرچه فلزی با جان باز استفاده می شود سقف تیرچه کرومیت می باشد. سقف تیرچه کرومیت به واسطه استحکام و یکپارچگی در سازه های فولادی ساخته می شود و نوعی سقف جدید است.در صورت استفاده از تیرچه های کرومیت چندین سقف را به طور همزمان می توان بتن ریزی کرد که در اجرای پروژه باعث بهبود اقتصادی و زمانی خواهد شد. تیرچه های کرومیت دارای حالتی ایستاده هستند و نیازی به شمع بندی در زیر سقف ندارند. این تیرچه ها به گونه ای طراحی شده اند که به تنهایی می توانند وزن بتن و قالب ها را تحمل کنند، از این رو پس از بتن ریزی، تیرچه های فولادی با بتن ترکیب و یکپارچه شده و بارهای وارد آمده به سقف را تحمل می نمایند. در کل این تیرچه ها از قابلیت تحمل بار قبل از گیرش بتن و پس از آن برخوردار هستند و می توانند تمام بارهای زنده و مرده را تحمل کنند.

اجزای سقف تیرچه کرومیت

  •   بال تحتانی 
  •  اعضای قطری
  •  بال فوقانی

نحوه ی اجرای سقف کرومیت 

  1.  اندازه گذاری تیرچه ها بر روی سازه
  2.  انتقال تیرچه های سفارش داده شده با اندازه های مورد نظر بر روی سازه و جوش کاری و سپس یونولیت گذاری
  3. اجرای کلاف عرضی
  4.  قرار دهی میلگرد های حرارتی
  5. امتداد میلگرد های حرارتی تا پایین یونولیت ها برای اجرای سقف کاذب
  6. جمع آوری تکه های اضافی یونولیت ها و در آخرین مرحله بتن ریزی سقف
بازدید: 43تاریخ انتشار : 1398/11/29